Badania EMC

 

Wprowadzenie nowego urządzenia na terenie Unii Europejskiej wymaga udokumentowania zgodności produktu z wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej zawartej w dyrektywie EMC oraz dyrektywach z nią związanych.

Laboratorium naszej firmy dysponuje urządzeniami do wykonywania wstępnych pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej.

Testy EMC jakie realizujemy to:

 • Emisja zaburzeń przewodzonych w zakresie 9kHz-30MHz oraz 9kHz-200MHz
 • Emisja zaburzeń promieniowanych w zakresie 30MHz-3GHz
 • Odporność przewodzona w zakresie 150kHz-80MHz
 • Odporność promieniowana w zakresie 30MHz-1GHz
 • Odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
 • Odporność na zaburzenia typu EFT/BURST (szybkie stany przejściowe)
 • Zapady oraz zaniki napięcia
 • Pomiar harmonicznych prądu

Dysponujemy:

 • Analizator widma 9kHz-3GHz RSA z trybem RSA 40MHz i opcjami EMC/EMI
 • Dwuportowy analizator wektorowy z zakresem 30kHz-6GHz
 • Wielokanałowe zasilacze labolatoryjne
 • Tester wytrzymałości dielektrycznej AC/DC
 • Wielokanałowy multimetr o rozdzielczości 6 ½ znaku
 • Obciążenie aktywne 300W
 • Oscyloskopy wielokanałowe o zakresie do 500HMz
 • Cęgi sprzęgające do wstrzykiwania zakłóceń burst
 • Stabilizatory impedancji sieci zasilającej LISN 5uH oraz 50uH
 • Niskoszumne wzmacniacze szerokopasmowe
 • Kamera termowizyjna
 • Antena typu Biconical na pasmo 30MHz-1GHz
 • Antena LPDA na zakres 400MHz-3GHz
 • Zasilacz AC o mocy 750VA
 • Sondy prądowe DC-50MHz
 • Analizator stanów logicznych

Aby sprostać wymaganiom dotyczącym EMC konstruktor musi zmierzyć się już w pierwszej fazie projektowania z wielozłożonością zjawisk. Podczas projektowania wymagane jest stosowanie reguł zgodnych ze sztuką. Jednak nie daje gwarancji stworzenia urządzenia mieszczącego się w normach emisyjnych. Przeprowadzanie symulacji w specjalistycznym oprogramowaniu jest kosztowne a i tak często nie daje od razu dobrych wyników gwarantujących spełnienie norm. Nawet urządzenia zaprojektowane zgodnie z znanymi praktykami i zaleceniami wymagają przeprowadzenia badań, które potwierdzą wynikami zgodność urządzenia z normami.  

W związku z tym badania inżynierskie w naszym laboratorium stają się nieodzowną częścią pracy projektanta elektroniki i towarzyszą mu na każdym kroku dając gwarancje i bezpieczeństwo.

Badania EMC wymagają precyzyjnej i drogiej aparatury pomiarowej oraz wysokokwalifikowanego personelu. Najczęściej więc badania EMC są zlecane do zewnętrznych laboratoriów. W początkowych etapach projektowania wykonywane są badania inżynierskie tzw. pre-compliance. Badania mają na celu wykonanie wstępnych pomiarów i analizę sygnałów elektrycznych i pól elektromagnetycznych w działającym urządzeniu i wokół niego. Przeprowadzane przez nas badania pre-compilance pozwalają na wstępne oszacowanie problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz wprowadzanie zmian w projekcie już na wczesnym etapie przyczyniając się do szybszego wdrożenia produktu na rynek.

Exa22 - Badania EMC