Projekty UE

Projekty UE 

Opracowanie innowacyjnego, zrobotyzowanego automatu do sprzedaży mrożonych deserów,w tym produkowanych metodą kriogeniczną
umowa o dofinansowanie nr RPMP.01.02.01-12-0371/19

Tytuł projektu

RPMP.01.02.01-12-0371/19. Opracowanie innowacyjnego, zrobotyzowanego automatu do sprzedaży mrożonych deserów, w tym produkowanych metodą kriogeniczną.

Opis projektu

W wyniku realizacji badań do oferty VR wprowadzony zostanie całkowicie nowy i odmienny technologicznie produkt – Maszyna Vendingowa do zautomatyzowanej sprzedaży deserów lodowych. Urządzenie będzie wyróżniać się na tle innych, konkurencyjnych automatów, poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Przełożą się one na unikatowe funkcjonalności, które zdefiniują na nowo rynek maszyn vendingowych i sposób podejścia do klienta, oferując mu pozytywne wrażenia towarzyszące procesowi zakupu.
Główne zalety planowanej do wdrożenia maszyny vendingowej:

  • Przechowywanie produktu w temperaturze poniżej -45°C, eliminacja szronienia,
  • Interaktywny system wizyjny, pozwalający na identyfikację klienta, przetwarzanie metadanych,
  • Innowacyjne algorytmy diagnostyczne, predykcyjnie wykrywające awarię maszyny,
  • Zaawansowany System Zarządzania w chmurze, kontrolowanie sprzedaży i akcji serwisowych,
  • Zrobotyzowany moduł wydający o wysokiej sprawności i niezawodności.

Szczegóły

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Koszt całkowity projektu: 3 028 580,36. Wartość dofinansowania: 1 973 576,73.

Exa22 - Projekty UE